Saturday, February 6, 2010

Enkelt och trist

Det är enklare med envägs- än tvåvägskommunikation.
Men vem vill leva ett enkelt liv?

No comments: